El teu navegador no accepta script
Inici Enrere català - castellano  
E L   C O N S I S T O R I   D E   T O R T O S A 
Ajuntament de Tortosa
El Ple està format pels regidors escollits per la ciutadania. El nombre dels membres de la corporació es determina d'acord amb el règim establert per la Llei electoral.

Actualment i segons l'establert per la llei la Corporació municipal de Tortosa està composada per un total de 21 regidors.

En les eleccions celebrades el dia 24 maig de 2015 van sortir elegits els regidors i les regidores que van prendre possessió del seu càrrec el dia 13 de juny.

Seguint aquest enllaç trobareu informació sobre el Registre de béns i interessos.

Seguint aquest enllaç trobareu informació sobre les Retribucions dels càrrecs electes i personal eventual.

L'actual Corporació Municipal està formada per: 

 Nom

 Càrrec  email

 Grup

Ferran Bel i Accensi

Sr. FERRAN BEL i ACCENSI

Alcalde-president

ferranbel@tortosa.cat

CiU

Meritxell Roigé i Pedrola

Sra. MERITXELL ROIGÉ i PEDROLA

2a Tinent Alcalde
Urbanisme i Obres Públiques
Mobilitat

mroige@tortosa.cat

CiU

Anna Algueró i Caballé

Sra. ANNA ALGUERÓ i CABALLÉ

4a Tinent Alcalde
Diversitat Cultural, Ensenyament i Sanitat

aalguero@tortosa.cat

CiU

Emili Lehmann i Molés

Sr. EMILI LEHMANN i MOLÉS

5è Tinent Alcalde
Noves tecnologies, Promoció econòmica, Comerç i Fires

elehmann@tortosa.cat

CiU

Domingo Tomàs i Audí

Sr. DOMINGO TOMÀS i AUDÍ

Regidor
Festes, Serveis i Logística

dtomas@tortosa.cat

CiU

Rosa Cid i García

Sra. DOLORS QUERALT MORESO

7a Tinent Alcalde
Cultura i Universitats

dqueralt@tortosa.cat

CiU

Joaquim del Pino i Homedes

Sr. JOAQUIM DEL PINO I HOMEDES

Regidor
Esports, Activitats reglades i SAC

jdelpino@tortosa.cat

CiU

Alfredo Ferre i Fandos

Sr. ALFREDO FERRÉ I FANDOS

Regidor
Seguretat, Medi ambient i Personal

aferre@tortosa.cat

CiU

Josep Felip Monclús Benet

Sr. JOSEP FELIP MONCLÚS BENET

1r Tinent Alcalde
Turisme

jfmonclus@tortosa.cat

ERC

Josep Felip Monclús Benet

Sr. MARIÀ MARTÍNEZ HIERRO

6è Tinent Alcalde
Hisenda

mmartinezh@tortosa.cat

ERC

Josep Felip Monclús Benet

Sra. MARIA JESÚS VIÑA ARIÑO

3a Tinent Alcalde
Serveis socials i Drets Civils

mjvina@tortosa.cat

ERC

Cristina Girón Carrillo

Sra. CRISTINA GIRÓN CARRILLO

Regidora
Joventut i Agermanaments

cgiron@tortosa.cat

ERC

Jordi Jordan Farnos

Sr. JORDI JORDAN FARNOS

Regidor

jjordan@tortosa.cat

MT-E

Jordi Jordan Farnos

Sr. JOSÉ FRANCISCO VALLESPÍ CERVETO

Regidor

jfvallespi@tortosa.cat

MT-E

Jordi Jordan Farnos

Sra. MARIA CRISTINA BEL SALVADÓ

Regidora

mcbel@tortosa.cat

MT-E

Cinta Galiana Llasat

Sra. CINTA GALIANA LLASAT

Regidora

cgaliana@tortosa.cat

MT-E

Enric Roig Montagut

Sr. ENRIC ROIG MONTAGUT

Regidor

eroig@tortosa.cat

PSC

Dolors Bel Guerrero

Sra. DOLORS BEL GUERRERO

Regidora

dbel@tortosa.cat

PSC

Enric Roig Montagut

Sr. MANEL DE LA VEGA CARRERA

Regidor

mdelavega@tortosa.cat

PSC

Francisco Javier Dalmau Salvia

Sr. XAVIER RODRÍGUEZ SERRANO

Regidor

xrodriguez@tortosa.cat

CUP

Francisco Javier Dalmau Salvia

Sr. FRANCISCO JAVIER DALMAU SÀLVIA

Regidor

xdalmau@tortosa.cat

PP

 
 Canvis en la composició produïts en aquest mandat
Data Nom Grup polític Canvi
 11/05/2016  Marc Puigdomènech Ramió  ERC  Renúncia
 06/06/2016  Cristina Girón Carrillo  ERC  Presa de possessió
       
       
 
 
 Canvis en el cartipàs produïts en aquest mandat
Data Acord del Ple / Decret Descripció
 7/06/2016  Decret 1346 / 2016
Revocació i designació de delegacions genèriques i de regidor/a del barri de Sant Josep de la Muntanya barris, modificació de delegació de signatura i designació de membre de les Comissions Informatives de Serveis al Territori i d'Espai Públic.
 18/05/2016  Decret 1174 / 2016
Revocació i designació de delegacions genèriques i de nomenament de president/es de comissions informatives, de coordinadors/es d'àrea i de regidors/es de barris i pobles del municipi.
 18/05/2016  Decret 1173 / 2016
Cessament i nomenament dels membres de la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament
 18/05/2016  Decret 1172 / 2016
Cessament i nomenament Tinents d'alcalde de l'Ajuntament de Tortosa
     
 
  Ajuntament de Tortosa
Bústia de suggeriments
 Telèfons d'interés