El teu navegador no accepta script
Inici Enrere català - castellano  
O R G A N I T Z A C I Ó   M U N I C I P A L 
Ajuntament de Tortosa
   
L'alcalde  
·  Salutació  
·  Biografia  
·  Competències  
·  Escriu a l'alcalde  
·  Agenda institucional  
   
El Ple  
   
Junta de Govern Local  
   
Altres òrgans municipals  
   
L'equip de govern  
   
Inf. Empleats Públics  
       
Defensor ciutadania  
 
L'alcalde
 

Ferran Bel i Accensi  és l’actual alcalde de Tortosa i va ser escollit en la sessió constitutiva del ple de l’Ajuntament, que va tenir lloc el dia 13 de juny de 2015.

L’alcalde és el màxim representant polític del municipi, en qui recauen a més les tasques de gestió dels serveis i l’activitat general de l’Ajuntament.

L’alcalde s’escull pel ple de l’Ajuntament, i l’elecció té lloc en la sessió constitutiva, al cap de vint dies de la celebració de les Eleccions municipals.

El regidor, candidat a alcalde, que obté major suport de la resta de regidors del ple és qui resulta escollit d’acord amb la forma general establerta per a la presa de possessió dels càrrecs públics.

 

Normativa: L’elecció de l’alcalde és regulada per l’article 196 de la Llei electoral