El teu navegador no accepta script
Inici Enrere català - castellano  
O R G A N I T Z A C I Ó   M U N I C I P A L 
Ajuntament de Tortosa
   
L'alcalde  
   
El Ple  
  ·  Competències  
  ·  Actes i convocatòries  
  ·  Actes - resum  
  ·  Actes - mocions  
  ·  Composició actual  
  ·  Retribucions  
  ·  Registre de béns i interessos  
  ·  Grups polítics  
  ·  Junta de Portaveus  
  ·  Comissions informatives  
  ·  C. Especial de Comptes  
  ·  Contacta  
   
Junta de Govern Local  
   
Altres òrgans municipals  
   
L'equip de govern  
   
Inf. Empleats Públics  
       
Defensor ciutadania  
Actes - Mocions

La participació dels diversos grups polítics troba la seva màxima expressió en les mocions que es debaten al ple, que abasten tant temes estrictament locals com de política nacional.
Tot seguit podeu trobar un índex de les mocions presentades per cada grup polític en els diversos anys per mandat, que s'acompanya també d'un tractament amb taules estadístiques.

Mocions Grups Polítics
Mandat 2011-2015
Extractes Tractament estadístic
· 2011 Extracte de mocions
· 2012 Extracte de mocions
· 2013 Extracte de mocions
· 2014 Extracte de mocions
· 2015 Extracte de mocions
 
Mandat 2015-2019
Extractes Tractament estadístic
· 2015 Extracte de mocions
· 2016 Extracte de mocions

Mocions per inicitiava popular

Al ple també poden arribar-hi a debat mocions per iniciativa popular, mitjançant recollida de signatures, o instades per associacions o entitats. De fet durant el 2014 - 2015 se n'han presentades tres:

1 el 2014 mitjançant la recollida de signatures contra la reforma de la llei d'avortament.
1 el 2015 mitjançant la recollida de signatures a favor del dret a l'habitatge.
1 el 2015 instada pel sindicat CATAC per demanar escales mecàniques d'accés a l'hospital i augment de places d'aparcament.