El teu navegador no accepta script
Inici Enrere català - castellano  
O R G A N I T Z A C I Ó   M U N I C I P A L 
Ajuntament de Tortosa
   
L'alcalde  
   
El Ple  
  ·  Competències  
  ·  Actes i convocatòries  
  ·  Actes - resum  
  ·  Actes - mocions  
  ·  Composició actual  
  ·  Retribucions  
  ·  Registre de béns i interessos  
  ·  Grups polítics  
  ·  Junta de Portaveus  
  ·  Comissions informatives  
  ·  C. Especial de Comptes  
  ·  Contacta  
   
Junta de Govern Local  
   
Altres òrgans municipals  
   
L'equip de govern  
   
Inf. Empleats Públics  
       
Defensor ciutadania  

Resum dels temes tractats als plens per mandats i anys

Els temes tractats als plens apareixen als documents com a assumptes. Tot seguit es pot accedir a dos blocs distints respecte a aquesta informació: d'una banda trobem els resums per temes de cada any i de l'altra el tractament estadístic i gràfic d'aquesta informació.

Els assumptes o temes s'agrupen segons la seva terminologia pròpia: presidència, serveis al territori (majoritàriament urbanisme), serveis a les persones (acció social, governació i atenció ciutadana), serveis centrals (gestió d'ingressos, recursos humans, sistemes d'informació i comunicació, arxiu, execució pressupostària, finançament i despeses), espai públic (policia i serveis), promoció (promoció econòmica, festes i comerç).

Si voleu ampliar la informació d'algun dels temes debatuts des dels resums podeu passar a consultar les actes íntegres a l'apartat d'actes i convocatòries.

Mandat 2011-2015
Resums Tractament estadístic
· 2011 Resum per àrees
· 2012 Resum per àrees
· 2013 Resum per àrees
· 2014 Resum per àrees
· 2015 Resum per àrees
 
Mandat 2015-2019
Resums Tractament estadístic
· 2015 Resum per àrees
· 2016 Resum per àrees