Inici Enrere  
A C C I Ó   S O C I A L 
 
                     
Tornar al menú principal...
 
 
Monografia comunitària de Tortosa

Per la millora de la convivència i de la cohesió social, és una eina que ens permet tenir un coneixement bàsic, global i compartit, de com vivim i com volem viure a la nostra ciutat. A partir del qual poder continuar en el treball conjunt i compartit per definir l’estat de la qüestió i una programació comunitària.


La Monografia comunitària, «la foto d’avui» sobre l’estat de la convivència i la cohesió social a Tortosa consta de dues parts importants: un primer resultat objectiu del coneixement existent sobre el tema a la ciutat —més aviat quantitatiu. I, també, una segona part amb la incorporació d’un coneixement subjectiu —de caire més qualitatiu— que recull les opinions, les percepcions i les valoracions sobre l’estat de la convivència a Tortosa del punt de vista de recursos tècnics, ciutadania i representants polítics.

La Monografia comunitària, s’inscriu en el marc del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural que impulsa l’Obra Social “la Caixa” en l’àmbit estatal. A Tortosa aquesta iniciativa es promoguda per la Xarxa per la Convivència, l’Espai Tècnic de Relació Ciutat de Tortosa, l’entitat ACISI i l’Ajuntament.

(PDF 47Mb)
Monografia comunitària