El teu navegador no accepta script
Inici Enrere  
P U N T  D ' I N F O R M A C I Ó  C A D A S T R A L 
Ajuntament de Tortosa

L'Ajuntament de Tortosa disposa d'un Punt d'informació cadastral (PIC) on podeu accedir a la següent informació:

  • Servei de consulta lliure i certificació electrònica de dades cadastrals no protegides i de cartografia digital.
  • Servei de consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de les dades protegides, relatiu als béns immobles de la seva titularitat
  • Servei de certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com titular cadastral, referent al propi sol·licitat.
El PIC està ubicat a la planta baixa de l'Ajuntament, al servei de Cadastre,
de dilluns a divendres, de 9:00 h. a 14:00 h.
Cal identificar-se amb el document d'identitat ien cas de ser un representant, cal que aporteu l'autorització segons aquest format.
El PIC està establert a l'empara de la Resolució de 29 de març de 2005, de la Direcció General del Cadastre, per la qual s'aprova el règim d'establiment i funcionament dels punts d'informació cadastral