El teu navegador no accepta script
Inici Enrere català - castellano  
D E I X A L L E R I A   M U N I C I P A L 
Ajuntament de Tortosa

 

La deixalleria municipal, ubicada al Polígon Industrial Baix Ebre, és un servei públic que s’ofereix als particulars per tal de recollir i emmagatzemar aquells residus municipals que no són objecte de recollida domiciliaria, és a dir, residus municipals especials i voluminosos, com ara envasos, llaunes, aerosols, cables elèctrics, radiografies, làmpades fluorescents, bateries de cotxe, piles, piles botó, ferralla electrònica, pintures, tèxtils, ferralla, paper i cartró, envasos de vidre, olis vegetals, olis minerals, dissolvents, objectes voluminosos, fusta, pneumàtics, vidre pla, restes de poda, runes, plàstics i electrodomèstics.

L'horari de la deixalleria és el següent:
- dilluns 10:00 a 14:00 hores
- dimarts 10:00 a 13:00 hores
- dimecres 10:00 a 13:00 hores
- dijous 10:00 a 13:00 hores
- divendres 10:00 a 13:00 hores
- dissabte 16:00 a 20:00 hores

El telèfon de contacte de la deixalleria municipal és 638 514 694 .

 

RECOLLIDA PORTA A PORTA D’ANDRÒMINES

L'ajuntament de Tortosa ofereix a la ciutadania un servei gratuït de recollida porta a porta d'andròmines i objectes voluminosos (mobles vells, electrodomèstics, etc), amb horari i lloc de recollida a convenir prèviament.

Telèfon de contacte 600 927 902, 977 597 477, o 977 585 875 (matins), o equ.tortosa@tortosa.cat