Inici Enrere  

B O R S A   D E   T R E B A L L


En aquesta pàgina s'informa sobre les ofertes de treball vigents que convoca l'Ajuntament de Tortosa.

Per a més informació, dirigiu-vos a l'Ajuntament de Tortosa, al servei de personal. Tel. 977 585 866

- Projecte Treball als barris. Programa D (Plans d'ocupació). Fase II. Resolució TSF/1694/2016. - Projecte Treball als barris. Programa D (Plans d´ocupació). Fase II. Resolució TSF/1694/2016. - Projecte Treball als barris. Programa D (Plans d´ocupació). Fase II. Resolució TSF/1694/2016.
- Procés de selecció 4 places agent Policia local, règim funcionarial de carrera, C2. - Bases que han de regir el procés de selecció per a la cobertura, en règim funcionarial de carrera, de quatre places de l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, categoria agent, de l’escala bàsica, subgrup de classificació professional C2, a l’Ajuntament de Tortosa. - L’objecte d’aquesta convocatòria és el procés de selecció per a la cobertura, en règim funcionarial de carrera, de quatre places de l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, categoria agent, de l’escala bàsica, subgrup de classificació professional C2, a l’Ajuntament de Tortosa. El procés de selecció es realitzarà pel sistema de concurs oposició lliure.
- Bases borsa de treball monitor/a esportiu/va personal laboral temporal, C2 - Bases que han de regir el procés de selecció per a la constitució i funcionament d’una borsa de treball, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en règim laboral temporal, de la categoria professional de monitor/a esportiu/va, subgrup de classificació professional C2, a TORTOSASPORT, SL. - L’objecte d’aquesta convocatòria és el procés de selecció per a la constitució i funcionament d’una borsa de treball, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en règim laboral temporal, de la categoria professional de monitor/a esportiu/va, subgrup de classificació professional C2, a TORTOSASPORT, SL. El procés de selecció es realitzarà mitjançant el sistema de concurs oposició lliure.
- Procés selecció borsa de treball Tècnic/a auxiliar d'informàtica, laboral temporal / funcionari interí - Convocatòria i bases que han de regir el procés de selecció per a la constitució i funcionament d’una borsa de treball, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en règim laboral temporal i/o funcionarial interí, de la categoria professional de tècnic auxiliar d’informàtica, subgrup de classificació professional C1, a l’Ajuntament de Tortosa. - L´objecte d´aquesta convocatòria és el procés de selecció per a la constitució i funcionament d’una borsa de treball, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en règim laboral temporal i/o funcionarial interí, de la categoria professional de tècnic auxiliar d’informàtica, subgrup de classificació professional C1, a l’Ajuntament de Tortosa. El procés de selecció es realitzarà mitjançant el sistema de concurs oposició lliure.
- Bases borsa de treball administratiu/va personal laboral temporal / funcionari interí - Bases que han de regir el procés de selecció per a la constitució i funcionament d’una borsa de treball, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en règim laboral temporal i/o funcionarial interí, de l’escala d’administració general, subescala administrativa, categoria administratiu/va, subgrup de classificació professional C1, a l’Ajuntament de Tortosa. - L’objecte d’aquesta convocatòria és el procés de selecció per a la constitució i funcionament d’una borsa de treball, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en règim laboral temporal i/o funcionarial interí, de l’escala d’administració general, subescala administrativa, categoria administratiu/va, subgrup de classificació professional C1, a l’Ajuntament de Tortosa. El procés de selecció es realitzarà mitjançant el sistema de concurs oposició lliure.
- Bases 2 borses de treball personal laboral temporal BSO - Bases que han de regir els processos de selecció per a la constitució i funcionament de dues borses de treball de personal laboral temporal, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, de les categories professionals de tècnic/a mitjà/na en treball social (A2) i tècnic/a mitjà/na d’educació (A2), a l’Ajuntament de Tortosa. - L’objecte d’aquesta convocatòria són els processos de selecció per a la constitució i funcionament de dues borses de treball de personal laboral temporal, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en les següents categories professionals: Tècnic/a mitjà/na en treball social. Subgrup de classificació professional A2. Tècnic/a mitjà/na d’educació. Subgrup de classificació professional A2.
Per consultar ofertes de treball finalitzades premeu aquí