Inici Enrere  
L ' A J U N T A M E N T   I N F O R M A 

Data Codi Informació
A
16/02/2016 NP5773
L’Espai de Relació Institucional per la millora de la convivència a Tortosa, adquireix compromisos de futur
     

L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, la directora del departament de Diversitat i col•laboracions en entitats socials de Fundació Bancaria “la Caixa”, Joana Prats, i la referent de l’entitat ACISI, Assumpta Eixarch, presenten els continguts de la tercera trobada de l’Espai de Relació Institucional per la millora de la convivència i la cohesió social a Tortosa. Aquestes tres entitats van signar un conveni de col•laboració que suposa continuar impulsant, per un sisè any, el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural; amb la finalitat primordial d’establir els criteris i les bases per la sostenibilitat del procés comunitari per la millora de la convivència i la cohesió social impulsat a la ciutat des del 2010.

Així doncs, en el marc del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural i avançant feina en l’acompliment de l’objectiu rubricat en aquest conveni, s’ha convocat avui a l’Ajuntament de Tortosa la reunió anual de l’Espai de Relació Institucional per la millora de la convivència i la cohesió social. Les 18 entitats i institucions integrants d’aquest espai comparteixen els resultats i els impactes positius en la millora de la convivència i la cohesió social a la ciutat de Tortosa que ha suposat avançar des del 2010 en un procés d’intervenció comunitari intercultural de caràcter integral, multipart, realista, social i econòmicament eficaç. A més reconeixen, des de l’experiència del camí recorregut, la coordinació comunitària i el treball conjunt entre diversos recursos tècnics i professionals com a eina metodològica fonamental per garantir un major aprofitament dels recursos disponibles, evitar actuacions aïllades i sectorialitzades, i repercutir en la millora de les quotes de participació activa de la ciutadania i de les condicions de vida, demandes, necessitats, etc. de la població. Finalment es comprometen a ser parts actives de cara a la sostenibilitat del procés comunitari més enllà del setembre del 2016.

Així doncs, cada institució participant de l’Espai de Relació Institucional, en funció de les seves possibilitats, aportarà els recursos suficients (econòmics, humans, logístics, materials, relacionals, etc.) per posar a disposició del procés comunitari. Aquestes aportacions podran passar per diferents etapes i adquirir diferents formes: aportacions econòmiques de l’Ajuntament de Tortosa i Fundació Bancaria “la Caixa” per garantir els treballs de l’Equip Comunitari; derivació d’hores per a feines comunitàries dels diferents recursos tècnics propis de cada entitat i institució participant; aportació de recursos logístics, materials i humans; contribucions en la dinamització de la comunicació social i comunitària; foment i impuls d’accions formatives i de capacitació dels actors implicats, etc.

Recordar, finalment, que aquest Espai de Relació Institucional s’afegeix als altres espais de trobada i treball conjunt preexistents (tècnics -Espai Tècnic de Relació Ciutat de Tortosa i Equip Comunitari de Tortosa- i ciutadans -Xarxa per la Convivència a Tortosa-) amb la finalitat de garantir el desenvolupament de la programació comunitària en el sí de la intervenció articulada en dits espais de treball conjunt: reforçant la continuïtat de les iniciatives portades a terme, particularment, en l’àmbit socioeducatiu, les necessitats bàsiques i l’ús social de l’espai públic; impulsant nova intervenció social en els àmbits de l’habitatge, la salut comunitària, el treball i l’ocupació, i tot plegat amb dedicació especial a la infància, la joventut i les famílies.Recomanar a una altra persona
Introdueix el correu electrònic:
Introdueix el teu nom:
Introdueix el teu email:  
Si observeu alguna errada en les dades, feu-nos-ho saber aqui.