La memòria històrica ha de ser sinònim de tolerància, de defensa dels valors democràtics, de rebuig dels totalitarismes i de reconeixement de totes les persones que han patit persecució a causa de les seves circumstàncies personals, ideològiques o de consciència. (Presentació del Projecte de Llei del Memorial Democràtic).

La Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Tortosa va endegar l’any 2005 un projecte que tenia com a objectiu la recuperació de la memòria històrica de les aportacions que van fer les dones i els homes per a la construcció de l’actual societat democràtica, lluitant contra les restriccions que la Dictadura va imposar als drets fonamentals de les persones, tant a l’àmbit privat com al públic. D’aquesta manera, volíem reconèixer els esforços realitzats per tal de posar de manifest la necessitat de respectar els drets fonamentals de les persones i els valors democràtics, en les relacions entre dones i homes de diferents edats i condicions, i en tots els aspectes de la vida: privats i públics.

Des dels seus inicis l’any 2005, fins al 2007, el projecte de la Recuperació de la memòria històrica de la resistència a la Dictadura i de la construcció de la democràcia a Tortosa (1931-1981), s’ha centrat en quatre camps temàtics:

 

La coincidència de l’inici d’aquest projecte amb la celebració del cinquantè aniversari del Club Universitari de Tortosa ens va fer pensar en la conveniència  que el projecte es centrés, en una primera fase, en la reconstrucció del paper que va tenir aquesta entitat entre els anys 1952 i 1975.

El projecte de l’any 2006, va voler  posar de manifest que la construcció de la democràcia no es va fer només en el terreny públic convencional, polític, sindical, i cultural. La democràcia també es va construir quotidianament a l’interior de la família, una de les institucions que la Dictadura va considerar fonamental per al manteniment del règim; i igualment es va posar de manifest en el moviment feminista clandestí. Les dones de diferents edats i condicions van tenir un paper decisiu en la democratització de la nostra societat.

En la tercera convocatòria d’aquest any 2007, el projecte del Memorial Democràtic, s’ha centrat en:

 

- Antoni Garcia Alonso: deportat al camp d’extermini nazi de Mauthausen, juntament amb Francesc Boix i altres presoners, va ser destinat a treballar al laboratori fotogràfic del camp, amb la funció de revelar les fotografies que els oficials nazis feien de la vida quotidiana dels interns i de les seves pròpies atrocitats. Antoni Garcia i els seus companys van ser capaços de guardar còpies d’aquelles fotografies per poder testimoniar algun dia els fets que es produïen al camp de concentració. Aquestes fotografies van ser una prova cabdal durant el judici de Nuremberg, i van mostrar al món la magnitud de la barbàrie nazi.
 
         -  Rafel Vidiella: figura cabdal del sindicalisme al nostre país.

 

El 14 d’abril de 2007 es va fer un homenatge a totes les persones de les Terres de l’Ebre internades en camps d’extermini nazis, dedicant-los una placa commemorativa a la Sala Antoni Garcia de l’Escorxador. Aquesta sala va rebre aquest nom en homenatge al  fotògraf de Mauthausen. De la mateixa manera, el 29 d’abril de 2007 es va fer un acte d’homenatge a Rafel Vidiella, amb la inauguració d’un monument a la seva memòria.