El teu navegador no accepta script
Inici Enrere  
P O U M 
Ajuntament de Tortosa
Text Refós Tortosa 2007
Pla de Mobilitat POUM Tortosa
Projecte inundabilitat
Informe ambiental
 
POUM MODIFICACIONS PUNTUALS
 
  Projecte Diari oficial Conveni urbanístic
· 1 FEB 2008: Parc de la fira DOGC núm. 5079 (27/2/2008) No
       
· 3 ABR 2008: PA-Miquel Alimentació DOGC núm. 5180 (24/7/2008)
       
· 5 JUN 2008: Modificació puntual POUM DOGC núm. 5211 (08/9/2008)
       
· 21 GEN 2010: MP POUM Ubicació futura deixalleria a Jesús DOGC núm. 5599 (31/3/2010)
       
· 21 GEN 2010 : MP POUM Disseny de les vorades de la ciutat DOGC núm. 5606 (13/4/2010) No
       
· 27 MAI 2010: MP POUM Entorn de la Pl. Sant Joan DOGC núm. 5711 (9/9/2010) No
       
· 8 NOV 2010 MP POUM Pla de Millora Centre Renfe DOGC núm. 5811 (4/2/2011)
       
· 4 OCT 2010 MP POUM PM - Plans parcials Portal Ciutat DOGC núm. 5815 (10/2/2011) No
       
· 8 NOV 2010 MP POUM Barri Castell DOGC núm. 5836 (14/03/2011) No
       
· 8 NOV 2010 MP POUM PM - Pinar DOGC núm. 5841 (21/03/2011) No
       
· 30 MAI 2011 MP POUM Sistema equipaments esportius DOGC núm. 5910 (30/06/2011) No
       
       
· 02 JUN 2011 MP POUM requalificació equipament església St. Antoni DOGC núm. 5968 (21/09/2011) No
       
· 24 GEN 2012 Acord per l'executivitat dels àmbits de planejament afectats per la inundabilitat DOGC núm. 6071 (21/02/2012) No
       
· 14 MAR 2012 MP POUM Barri de Sant Jaume DOGC núm. 6245 (02/11/2012) No
   
       
· 26 SET 2012 MP POUM en una parcel·la d'ús industrial 7b3 DOGC núm. 6283 (31/12/2012) No
       
  17 GEN 2013 MP POUM Regulació edif. existents en Polígons d'actuació DOGC núm. 6317 (18/02/2013) No
       
· 17 GEN 2013 MP POUM àmbit del pla de millora fàbrica Faiges DOGC núm. 6359 (19/04/2013)
       
· 12 SET 2013 MP POUM àmbit equipament esportiu de Campredó DOGC núm. 6488 (25/10/2013) No
       
· 12 SET 2013 MP POUM àmbit església St Blai DOGC núm. 6488 (25/10/2013) No
       
· 12 NOV 2013 MP POUM Criteri 10 de les NNUU DOGC núm. 6509 (26/11/2013) No
     
· 12 NOV 2013 MP POUM Ámbit Celulosa de Levante DOGC núm. 6518 (10/12/2013) No
       
· 12 NOV 2013 MP POUM Condicions d'ús de les zones industrials DOGC núm. 6546 (23/01/2014) No
       
· 04 FEB 2014 MP POUM Pla Parcial Temple Sud DOGC núm. 6588 (24/03/2014)
       
· 02 ABR 2014 : MP POUM Alineacions PP-JESUS NORD DOGC núm. 6637 (4/6/2014) No
     
· 02 ABR 2014 : MP POUM PA-SIM2024/10e DOGC núm.6631 (27/5/2014) No
     
· 03 OCT 2014 : MP POUM ÀMBIT PLA ESPECIAL S1 DEL CONJUNT HISTÒRIC ARTÍSTIC DOGC núm.6718 (01/10/2014) No
       
· 07 OCT 2014 : MP POUM Polígon d'actuació PA-CAS1924/5g DOGC núm.6822 (03/03/2015) No
       
· 10 FEB 2016 : MP POUM Qualificació urb. POL.129 PAR.74 DOGC núm.7080 (16/03/2016) No
       
· 10 FEB 2016 : MP POUM Sòl Urbanitzable no delimitat Perepons DOGC núm.7091 (4/04/2016)
       
· 12 ABR 2016: MP POUM Reordenació, emplaçament equipaments públics DOGC núm 7134 (3/06/2016) No
     
· 12 ABR 2016: MP POUM Ajust delimitació SU al camí Molins d'en Comte, s/n de Jesús DOGC núm 7137 (8/06/2016) No
  Informe mediambiental  
       
· 28 JUL 2016: MP POUM Àmbit Sistema Viari del Camí del Mig DOGC núm 7172 (28/07/2016) No
       
· 19 JUL 2016: MP POUM Àmbit Pla Parcial Horta St. Vicent DOGC núm 7186 (18/08/2016) No
       
 
 
POUM MODIFICACIONS PUNTUALS EN TRÀMIT
 
· 12 GEN 2009: MP POUM. Zona Porcar EDICTE   No
         
· 6 JUL 2009: MP POUM Terrenys COAC i casa Wenets BOPT núm. 165 (18/07/2009) Diari 16/07/2009
      Edicte  
      Proposta d'acord  
         
· 4 MAI 2015: MP POUM Canvi traçat ctra. C-12 BOPT núm 113 (16/05/2015) Diari 15/05/2015 No
      Aprovació inicial  
         
· 1 FEB 2016: MP POUM Carrer Castejón a Bítem BOPT núm 39 (26/02/2016) Diari 19/02/2016 No
      Aprovació inicial  
         
         
 
CORRECCIÓ ERRADES POUM
 
· EXP2008-030674-E DOGC núm. 5112 (16/4/2008)
· EXP2009-035714-E DOGC núm. 5402 (17/6/2009)
 
 
RESOLUCIÓ RECURSOS APROVACIÓ DEFINITIVA POUM
 
· EXP2005-019890-E-00017 DOGC núm. 5360 (16/4/2009)
· EXP2005-019890-E-0006 DOGC núm. 5360 (16/4/2009)
· EXP2005-019890-E-00023 DOGC núm. 5360 (16/4/2009)
· EXP2005-019890-E-00025 DOGC núm. 5360 (16/4/2009)
· Compliment Sentència 58 TSJC PM16. St Llatzer Acord CUTE 12/04/2016