Inici Enrere  
P O L Í T I C A   D E   P R I V A C I T A T 

  • L'Ajuntament de Tortosa (en endavant l'Ajuntament) posa en coneixement dels usuaris de la pàgina www.tortosa.cat (en endavant la Pàgina) la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals.
  • Per a això s'adopten les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal contingudes en aquests i per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa dels dades i els riscos als quals estan exposats. L'Ajuntament posa en coneixement dels usuaris de la Pàgina que les seves dades de caràcter personal només podran obtenir-se per al seu tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s'hagin obtingut, principalment donar resposta a les sol·licituds i tràmits de la ciutadania, recollir els suggeriments i reclamacions a través de les bústies posades a la seva disposició, i informar dels serveis i novetats que puguin ser del seu interès. Seran cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a aquesta finalitat, o quan ho sol·liciti el titular en l'exercici del seu dret de cancel·lació.
  • Les dades personals facilitades seran incloses en els fitxers, manuals o automatitzats registrats a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, sota titularitat de l'Ajuntament de Tortosa que utilitzarà per a l'adequada gestió de la relació entre la ciutadania i l'Ajuntament. L'informem que pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant una sol·licitud per escrit acompanyada d'una fotocòpia del document d'identitat a l'Ajuntament de Tortosa, plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa.
  • Així mateix, s'informa que, d'acord amb l'article 5.1 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, existeixen càmeres de videovigilància en diferents dependències de l'Ajuntament les imatges captades per les quals s'incorporen al fitxer “Videovigilància” de titularitat municipal. Els interessats poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de la mateixa manera i al mateix lloc que s’especifica en l'apartat anterior.
  • L'usuari serà l'únic responsable de la veracitat de les dades facilitades a l'Ajuntament i es compromet a posar en el seu coneixement qualsevol modificació d'aquestos. En cas d'emplenar de forma incorrecta o incompleta els models de sol·licitud tindrà com a conseqüència no poder atendre la seva sol·licitud. Els camps marcats amb un asterisc (*) en els formularis habilitats a la Pàgina són d'emplenament obligatori.
  • L'Ajuntament administra el seu entorn de servidors de forma adequada i té una infraestructura tallafocs d'estricte compliment. Utilitza contínuament tecnologies actuals per assegurar-se de què la confidencialitat i la privacitat de la informació no estan compromeses.
  • L'Ajuntament disposa de càmeres de videovigilància en diversos espais propis, concretament al davant del Museu, al perímetre de la seu de la Policia Local, al dipòsit de vehicles, i al mateix perímetre de l'edifici consistorial, degudament identificats amb pictogrames. Els interessats a exercir els seus drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició), poden adreçar-se al SAC.
  • Qualsevol canvi realitzat en la política de privacitat i en les pràctiques d'administració de la informació es reflectirà de forma oportuna, i l'Ajuntament podrà afegir, modificar o eliminar aquesta política de privacitat quan ho consideri necessari.