Pressupost Grup Municipal
 
·
Grans Xifres
 
·
Taula participació
 
·
Participació per OA i Societats (gràfic)
 
·
Participació per OA i Societats (taula)
 
·
Evolució Pressupost Grup Municipal
     
Pressupost Ajuntament
 
·
Estat d'ingressos
   
·
Comparativa 2008 vs 2009 Ingressos (gràfic)
·
Comparativa 2008 vs 2009 Ingressos (taula)
·
Pressupost d'ingressos - Clas. econòmica
 
·
Estat de Despeses
   
·
Comparativa 2008 vs 2009 Despeses (gràfic)
·
Comparativa 2008 vs 2009 Despeses (taula)
·
Pressupost de despeses- Clas. econòmica
 
·
Actuacions
   
·
Principals actuacions
·
Evolució inversions (i)
 
·
Liquidació
   
·
Decret d'aprovació de la liquidació
 
·
Compte General
   
·
Informe Compte General
   
  Ajuntament de Tortosa
 Bústia de suggeriments
 Telèfons d'interès