Promociˇ econ˛mica  
Ajuntament de Tortosa

 
Tortosa, suport institucional
 
 


El fet de comptar amb el suport de l'Ajuntament de Tortosa facilita l'obtenció de llicències i permisos necessaris per a la instal·lació i per al funcionament posterior de l'activitat industrial.

Bonificacions de l'Ajuntament de Tortosa per a la instal·lació d'empreses a les zones industrials

Les empreses que vulguin situar-se en alguna de les zones qualificades d'ús industrial a Tortosa podran obtenir bonificacions importants en els tributs municipals, bonificacions que podrien arribar fins al 90% del tribut corresponent.

Per obtenir informació sobre la tramitació d'aquestes bonificacions, es podran adreçar a:

Ajuntament de Tortosa
Servei de Promoció Econòmica
Plaça d'Espanya, 1
Telf. 977 58 58 00
Fax 977 58 58 52