Promociˇ econ˛mica  
Ajuntament de Tortosa

 
Tortosa, ciutat industrial històrica
 
 

Com en altres ciutats de Catalunya, la transformació de l'economia menestral en economia plenament industrial a Tortosa va tenir lloc a final del segle XVIII.

L'eix principal de la indústria tortosina es vincula tradicionalment al sector primari, i, especialment, a la fabricació de l'oli. Tanmateix, a partir de la segona meitat del segle XIX, és la incorporació de la nova tecnologia allò que afavoreix la industria de l'oli, i, per derivació, la de la maquinària que necessita aquesta indústria. D'aquí la proliferació de les foneries.
En aquest sentit, l'establiment de la fàbrica de gas el 1877 va suposar una fita important.

Durant el primer terç del segle XX, juntament amb els molins hidràulics, les fàbriques de ciment i de pedra artificial, a més dels telers i les farineres, fàbriques com les de Sales i Salvatella representaven una proposta industrial innovadora.

De la mateixa manera, la tradició fluvial va comportar una adequació dels antics oficis de construcció de naus a noves fórmules industrials.El cas més emblemàtic és el de la Casota, on hi havia la fàbrica de betums per a les embarcacions que es construïen a les drassanes tortosines.