Promociˇ econ˛mica  
Ajuntament de Tortosa

 
Tortosa, els sectors econòmics
 
 


Indústria
La tradicional indústria agropecuària hi conviu amb indústries de més recent implantació, com ara la química, la farmacèutica, la metal·lurgica, la ceràmica, l'eòlica, etc., cosa que augmenta els nivells d'ocupació i d'inversió d'aquest sector.

Entre les zones d'implantació industrial figura un dels millors polígons de la província, el Polígon Industrial Baix Ebre, que contribueix, juntament amb la resta de zones industrials, a completar l'oferta de sòl industrial a Tortosa.

Població activa industrial: 3.630 persones
Poblacio activa respecte al total: 30%
Inversió respecte al conjunt comarcal: 44,01%