Validació de certificats i signatures
 

Valideu el certificat d'aquesta SEU-e

Verifiqueu que el servidor d'aquesta seu electrònica està correctament protegit amb un certificat digital.

 

Valideu qualsevol certificat d'altres dominis

Verifiqueu que el servidor d'altres webs o seus electròniques està protegit amb un certificat digital.

 

Valideu documents PDF signats

Verifiqueu les signatures d'un document en format PDF.