Xarxa de Telecentres de Catalunya

Informació

Què és un Telecentre?

El telecentre és un espai orientat al desenvolupament de processos integrals d'alfabetització digital i d'accés a les noves tecnologies, dotat d'equipament informàtic i ajuda personalitzada.

És el lloc on els usuaris realitzen accions per a la seva capacitació tecnològica, desenvolupant així les habilitats, destreses i coneixements útils per incorporar-se a la societat de la informació i superar la fractura digital.

Des d'un telecentre es pot realitzar un cerca a Internet, o disposar d'un servei de correu electrònic, usar equips informàtics, rebre formació sobre l'ús d'un ordinador, cercar i avaluar informacions, realitzar Telecentre administratius i consultar el compte corrent, entre altres coses.

Es calcula que hi ha més de 4.000 telecentres a tot l'Estat, entre els quals, uns 500 aproximadament pertanyen a la Xarxa de telecentres de Catalunya


Qui pot anar a un Telecentre?

Un telecentre és un local d'accés públic obert a tothom, però que es dirigeix prioritàriament a la població i als llocs que no disposen de mitjans propis d'accés a les noves tecnologies o a la formació.

Podem trobar tot tipus de persones que acudeixen a un telecentre i que poden presentar necessitats diferents: adults, gent gran, nens i nenes, gent jove, gent immigrada, gent autòctona, estudiants, persones a l'atur, mestresses de casa, membres de l'associació de veïns del barri, persones que fan teletreball, gent amb algun tipus de discapacitat, turistes i un llarg etcètera, en funció de la ubicació del telecentre.


Què hi ha a un Telecentre?

Al telecentre hi ha una sala amb ordinadors connectats en xarxa amb accés a Internet, impressores, i que disposen de programari actualitzat. També, la majoria tenen altres serveis i utilitats, com ara escàner o càmera web.


Què puc fer en un Telecentre?
  • Cursos de formació i d'iniciació a la informàtica
  • Cursos i tallers de moltes temàtiques relacionades amb els ordinadors (tractament d'imatge, navegació per Internet, pàgines web...)
  • Activitats d'autoformació
  • Participar en els projectes comunitaris del barri que es facin des del telecentre
  • Conèixer moltes persones que vindran a aprendre al telecentre
  • Fer els treballs de l'escola o la universitat
  • Usar els equips i recursos per a la gestió pròpia de la teva entitat (per exemple, aprendre a fer una base de dades)
  • Informar-te de la cerca de feina per Internet
  • Accés lliure per utilitzar lliurement l'ordinador en els horaris disponibles

Hi haurà algú que m'ajudi?

A cada telecentre hi ha un dinamitzador o dinamitzadora, que és la persona que acompanya les persones que van al telecentre. El dinamitzador és una figura fonamental per al bon funcionament del telecentre.

La persona dinamitzadora és qui informa dels cursos i qui acompanya els usuaris, donant atenció diferenciada a cada participant. També és qui planifica les activitats, organitza els cursos, dóna formació, manté l'equipament, etc.