Inici Enrere  
L A   P R E S È N C I A   J U E V A 
Turisme 
Ajuntament de Tortosa
 
 Senyalitzada
SÍ  
 Durada
1 h 30 min  
 
Introducció

Hi ha constància de l'existència de jueus a la ciutat des d'època visigòtica. Amb tot i això, la primera notícia de l'existència d'un call, o espai concret habitat per la comunitat, i per al seu ús exclusiu, és posterior a la conquesta cristiana. Fou llavors que el comte Ramon Berenguer IV, per mitjà de la carta de franqueses, fa donació de les drassanes àrabs per a la construcció de seixanta habitatges. Més tard, cap al segle XIII, el call s'amplià, i es construí el que anomenen Call nou, quan la Senyoria de Tortosa, representada per Ramon de Montcada i els frares del Temple, atorgà una carta de franqueses a 25 jueus per a la seva construcció.

 
 
Descripció del recorregut
 
 

 El recorregut s'inicia a la plaça de la Immaculada, i se segueix pel carrer Jaume Tió i Noé fins als carrers de Jerusalem i d'en Fortó. És en aquest indret on les fonts documentals donen la possible ubicació de la sinagoga, la carnisseria i el forn.

L'itinerari continua pel carrer Major de Remolins, que separava el Call vell del Call nou. Al cap del carrer, hi havia el portal de Vimpeçol, que permetia la sortida del recinte emmurallat del Call pel seu sector septentrional.

Se segueix a la dreta pel barranc del Célio fins arribar a la torre del Célio o Grossa de Vimpeçol. Des d'allí, tot travessant la plaça Menahem ben Saruk, se segueix per la travessia Vandellòs, un dels carrerons més estrets del Call, fins arribar a l'anomenat portal dels Jueus. Es tracta de l'únic portal que resta de l'antic call, que donava pas, extramurs, al cementiri hebreu.

Tornant a travessar el portal dels Jueus, l'itinerari segueix pel Call nou. Aquest manté quasi intacta la seva estructura urbana, un laberíntic entramat de carrers estrets i pintoresques places presidides per pous. L'aljama medieval tortosina va ser una de les més importants de Catalunya, tant econòmicament com culturalment. Les activitats comercials i financeres dels seus membres més preeminents beneficiaven indirectament la població cristiana.

Se surt del Call pels carrers Major de Remolins i Santa Anna fins arribar a la Catedral. A partir del segle XIV, els jueus patiran un procés de forta pressió social que es traduirà en emigracions i conversions en massa. El febrer de 1413, va tenir lloc a la Catedral la Disputa de Tortosa, controvèrsia convocada pel papa Benet XIII per discutir l'arribada del Messies i la pèrdua de sentit de la religió jueva. Les pressions i persecucions van créixer a partir d'aquell moment, i van culminar amb l'expulsió dels jueus de la Península al 1492.