Ajuntament de Tortosa  
   
Pressupost General - 2006 
Inici  
 
Grup Municipal
 
Pressupost Grup Municipal (despeses - consolidat)
Pressupost euros
Pressupost pessetes
Increment respecte el 2005
51.388.332,95
8.550 milions
4,12%
 
Inversions Grup Municipal (despeses - consolidat)
Pressupost euros
Pressupost pessetes
Increment respecte el 2005
11.544.445,66
1.920 milions
12,51 %
 
Ajuntament
Pressupost Ajuntament
Pressupost euros
Pressupost pessetes
Increment respecte el 2005
34.747.946,29
5.781 milions
3,43 %
Inversions Ajuntament (capítols 6, 7 i 8)
Pressupost euros
Pressupost pessetes
Increment respecte el 2005
9.597.959,33
1.596 milions
16,97 %
 
 Ajuntament de Tortosa
Bústia de suggeriments
 Telèfons d'interès