Ajuntament de Tortosa  
   
Pressupost General - 2006 
 
   
Pressupost Grup Municipal
 
·
Grans Xifres
 
·
Trets característics
 
·
Taula participació
 
·
Participació per OA i Societats (gràfic)
 
·
Participació per OA i Societats (taula)
 
·
Evolució Pressupost Grup Municipal
     
Pressupost Ajuntament
 
·
Evolució Pressupost Ajuntament (i)
 
  . Estat d'ingressos
   
·
Comparativa 2005 vs 2006 Ingressos (gràfic)
·
Comparativa 2005 vs 2006 Ingressos (taula)
·
Pressupost d'ingressos - Clas. econòmica
  . Estat de Despeses
   
·
Comparativa 2005 vs 2006 Despeses (gràfic)
·
Comparativa 2005 vs 2006 Despeses (taula)
·
Pressupost de despeses- Clas. econòmica
  . Actuacions
   
·
Principals actuacions
·
Evolució inversions (i)
·
Evolució inversions (ii)
   
 Ajuntament de Tortosa
Bústia de suggeriments
 Telèfons d'interès