Ajuntament de Tortosa  
   
Pressupost General - 2007 
 
   
Pressupost Grup Municipal
 
·
Grans Xifres
 
·
Trets característics
 
·
Taula participació
 
·
Participació per OA i Societats (gràfic)
 
·
Participació per OA i Societats (taula)
 
·
Evolució Pressupost Grup Municipal
     
Pressupost Ajuntament
 
·
Evolució Pressupost Ajuntament (i)
 
  . Estat d'ingressos
   
·
Comparativa 2006 vs 2007 Ingressos (gràfic)
·
Comparativa 2006 vs 2007 Ingressos (taula)
·
Pressupost d'ingressos - Clas. econòmica
  . Estat de Despeses
   
·
Comparativa 2006 vs 2007 Despeses (gràfic)
·
Comparativa 2006 vs 2007 Despeses (taula)
·
Pressupost de despeses- Clas. econòmica
  . Actuacions
   
·
Principals actuacions
·
Evolució inversions (i)
  . Liquidació
   
·
Decret d'aprovació de la liquidació
·
Decret d'aprovació de la liquidació (correcció)
  . Compte General
   
·
Informe Compte General
 Ajuntament de Tortosa
Bústia de suggeriments
 Telèfons d'interès