El teu navegador no accepta script
Inici Enrere català - castellano  
P R E S S U P O S T   M U N I C I P A L   2 0 1 0 
Pressupost 2010 - Ajuntament de Tortosa
 
Grup Municipal
 
Pressupost Grup Municipal (despeses - consolidat)
Pressupost euros
Variació respecte el 2009
77.630.999,02
-3,44 %
 
Inversions Grup Municipal (despeses - consolidat)
Pressupost euros
Variació respecte el 2009
21.209.825,98
-17,46 %
 
Ajuntament
Pressupost Ajuntament
Pressupost euros
Variació respecte el 2009
37.237.774,04
-15,17 %
Inversions Ajuntament (capítols 6, 7 i 8)
Pressupost euros
Variació respecte el 2009
5.897.000,00
-40,80 %