El teu navegador no accepta script
Inici Enrere català - castellano  
P R E S S U P O S T   M U N I C I P A L   2 0 1 2 
Pressupost 2012 - Ajuntament de Tortosa
   
En aquest apartat podeu trobar informació referent al pressupost de l'exercici 2012 així com de la seva liquidació:
- Pressupost  
- Liquidació  

   
Pressupost Grup Municipal
 
·
Grans Xifres
 
·
Taula participació
 
·
Participació per OA i Societats (gràfic)
 
·
Participació per OA i Societats (taula)
 
·
Evolució Pressupost Grup Municipal
     
Pressupost Ajuntament
 
·
Estat d'ingressos
   
·
Comparativa 2011 vs 2012 Ingressos (gràfic)
·
Comparativa 2011 vs 2012 Ingressos (taula)
·
Pressupost d'ingressos - Clas. econòmica
 
·
Estat de Despeses
   
·
Comparativa 2011 vs 2012 Despeses (gràfic)
·
Comparativa 2011 vs 2012 Despeses (taula)
·
Pressupost de despeses- Clas. econòmica
 
·
Actuacions
   
·
Principals actuacions
     
Execució - Liquidacions Pressupost
   
·
Liquidació pressupost Ajuntament
·
Liquidació pressupost IMACT
·
Liquidació pressupost Fires