Inici Enrere  

B O R S A   D E   T R E B A L L


En aquesta pàgina s'informa sobre les ofertes de treball vigents que convoca GUMTSA.

Per a més informació, envieu un correu electrònic a borsadetreball@gumtsa.cat

- BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA, EN RÈGIM LABORAL FIX, DE QUATRE PLACES DE LA CATEGORIA PROFESSIONAL D’INSPECTOR/A DE PARQUÍMETRES A LA SOCIETAT MERCANTIL GESTIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE TORTOSA S.A. (GUMTSA), MITJANÇANT SISTEMA DE CONCURS, TORN LLIURE, A L’EMPARA DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT EN L’OCUPACIÓ PÚBLICA

- Publicació BOE i DOGC.

- Modificació Publicació BOP.

- Modificació Publicació BOE.

- Llista definitiva de persones admeses i excloses del procés de selecció, coincident amb la llista provisional aprovada mitjançant resolució del Conseller delegat de Gumtsa número 10/2022, de data 10 de novembre, i notificada personalment a les persones aspirants.

- Resultats.