Inici Enrere  

B O R S A   D E   T R E B A L L


En aquesta pàgina s'informa sobre les ofertes de treball vigents que convoca GUMTSA.

Per a més informació, envieu un correu electrònic a borsadetreball@gumtsa.cat

- GUMTSA CERCA INSPECTOR D’ESTACIONAMETS REGULATS (ZONA BLAVA) MITJANÇANT CONVOCATÒRIA PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA

- Resultat final.

- Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses.

- Document complementari procés de selecció.
- Bases que han de regir el procés de selecció per a la constitució i funcionament d’una borsa de treball de personal laboral, per a la cobertura de necessitats de personal no permanent, de la categoria professional d’inspector d’estacionaments regulats, per a integrar l’equip humà que ha de desenvolupar la prestació d’aquest servei, adscrits a l’empresa municipal Gestió Urbanística Municipal de Tortosa SA (GUMTSA).

- Complement del temari descrit en l'annex II relatiu a les zones d’estacionament regulat.

- Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses.

- Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses.

- Resultat de l'exercici 1r (prova de català) i data, hora i lloc de l'exercici 2n.

- Resultat de l'exercici 2n (prova escrita de coneixements) i data, hora i lloc de l'exercici 3r.

- Resultat de l'exercici 3r (entrevista), fase de concurs i puntuacions totals.

- Resolució per la qual s'aprova la constitució de la borsa de treball.