El teu navegador no accepta script
Inici Enrere català - castellano  
P R E S S U P O S T   M U N I C I P A L   2 0 1 0 
Pressupost 2010 - Ajuntament de Tortosa
   
Pressupost Grup Municipal
 
·
Grans Xifres
 
·
Taula participació
 
·
Participació per OA i Societats (gràfic)
 
·
Participació per OA i Societats (taula)
 
·
Evolució Pressupost Grup Municipal
     
Pressupost Ajuntament
 
·
Estat d'ingressos
   
·
Comparativa 2009 vs 2010 Ingressos (gràfic)
·
Comparativa 2009 vs 2010 Ingressos (taula)
·
Pressupost d'ingressos - Clas. econòmica
 
·
Estat de Despeses
   
·
Comparativa 2009 vs 2010 Despeses (gràfic)
·
Comparativa 2009 vs 2010 Despeses (taula)
·
Pressupost de despeses- Clas. econòmica
 
·
Actuacions
   
·
Principals actuacions
·
Evolució inversions (i)
 
·
Liquidació
   
·
Decret d'aprovació de la liquidació
 
·
Compte General
   
·
Informe Compte General